Yvonne Agersoe

Laboranter i Chr. Hansen

En verden i forandring kalder mere end nogensinde på nye, grønne løsninger. Som laborant hos Chr. Hansen kan du hver eneste dag være med til at skubbe på udviklingen og bidrage til en mere bæredygtig fremtid, baseret på gode mælkesyrebakterier og fermentering.

Du får lov til at arbejde selvstændigt, med stor indflydelse på hverdagen. Vores forskellige teams arbejder hver dag målrettet med konkrete mål, hvor du og dine kollegaer bidrager aktivt med inputs og nye ideer til at sikre gode arbejdsdage. Vi arbejder dagligt på at sikre de rette kompetencer, med stort fokus på både faglig og personlig udvikling. 

 

Pas godt på den milliard mennesker, der indtager vores produkter

Hver dag indtager over en mia. mennesker et produkt med en Chr. Hansen-ingrediens. Det stiller store krav til sikkerhed og kvalitet, og vi beskæftiger derfor mange dygtige laboranter. De arbejder i QC-laboratorier, som findes på alle vores fabrikker i Avedøre, Roskilde og Gråsten, og vores forskningslaboratorier på vores hovedkontor i Hørsholm. QC-laboratorierne supporterer blandt andet vores probiotika-produkter, hvor helseunderstøttende mælkesyrebakterier er den aktive ingrediens. Arbejdet i Chr. Hansens QC-laboratorier vil derfor overvejende bestå af analyser af mælkesyrebakterier med vægt på klassiske mikrobiologiske analyser. Vi har dog også mange andre kontrolinstanser, vi skal sikre via mikrobiologiske eller kemiske analyser. 

 

 

 

”Vores hovedfokus er at levere pålidelige analyseresultater for kunder globalt. Vi er ikke bange for at sige, at vi er vilde med høj kvalitet, og vi er da også meget stolte af, at vores arbejde hjælper til at gøre en forskel gennem vores produkter.”
- Simone, Team Manager QC, Roskilde

 

Forskellige forskningsområder

Vores forskningslaboranter arbejder i flere af vores business units bl.a. Animal Health, Human Health, HMO (human milk oligosaccharides) samt R&D. Inden for HMO arbejder vi både med immunsystemet, tarmsundhed og mikrobiomet. Det betyder, at vi har laboranter med forskellig ekspertise, men vi prioriterer også at de kan afprøve nye forskningsområder og tilegne sig nye erfaringer. Som forskningslaborant hos Chr. Hansen får du mulighed for at være med til at udvikle nye koncepter, essays, generere innovativ data, der understøtter vores forretning og salg, og data, der publiceres i videnskabelige journaler. 


Samarbejde på tværs af teams og funktioner

Som laborant i Chr. Hansen vil du have mange forskellige samarbejdspartnere. De tætteste vil være laboranter i dit eget team, men også laboranter på tværs af teams og funktioner samt fagligt ansvarlige specialister. Derudover vil du kunne komme til at arbejde tæt med resten af organisationen, afhængig af dine ansvarsområder. Det kunne eksempelvis være process management, operatører, planlæggere eller QA. Her er det vigtigt, at vores erfarne laboranter videndeler med hinanden og de fagligt ansvarlige specialister, for at sikre de bedste flows, løsning af udfordringer og et højt analysefagligt niveau.

Det er vigtigt, at vores erfarne laboranter vidensdeler med hinanden og de fagligt ansvarlige specialister for at sikre de bedste flows, løsning af udfordringer og et højt analysefagligt niveau. Inden for forskningsområdet er der stor mulighed for at tænke ud af boksen. Du vil opleve en hverdag, hvor der skal etableres og afprøves nye ideer, hvorfor arbejdsdagene sjældent er ens. Vores laboranter skal have en solid forståelse og baggrundsviden til at kunne udføre deres arbejde – hvilket vi sørger for at understøtte – så de kan bidrage direkte til outputtet. Det betyder også, at man som forskningslaborant kommer til at tilegne sig nye kompetencer og blive udfordret, da vi sjældent kender til outputtet. 

 

Vi går sikkert og trygt på arbejde

I Chr. Hansen har vi høj fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Vi forventer, at alle der arbejder her, bidrager til at bevare det gode arbejdsmiljø og tager ansvar for, at vi fortsat er en sikker arbejdsplads. For at holde fokus på sikkerheden er vores motto på fabrikkerne ”safety first”. Altid. Vi har derfor udviklet fem principper for sikkerhed for at holde det in mente. På den måde kan vi stoppe op og ”take 5” og tænke os grundigt om, inden vi farer til handling.


God ledelse med fokus på personlig og faglig udvikling

Vi lægger vægt på, at du som laborant i Chr. Hansen arbejder selvstændigt og har stor indflydelse på hverdagen. Vores forskellige teams arbejder hver dag målrettet med konkrete mål, hvor du og dine kollegaer bidrager aktivt med inputs og nye ideer til at sikre gode arbejdsdage. Vi arbejder dagligt på at sikre de rette kompetencer, med stort fokus på både faglig og personlig udvikling. 

Det er de dygtige laboranter, der er med til at sikre udvikling og holde vores laboratorier relevante. Det gør vi blandt andet ved at udvikle kompetencer i takt med den teknologiske udvikling, vi ser i laborantverdenen, f.eks. inden for automatisering og robotteknologi.


 

Vil du være laborantelev hos os?

Vi har løbende laborantelever i vores afdelinger. Som laborantelev vil du blive tilknyttet et team, og du vil blive sat ind i de mange forskellige opgaver, vi udfører. Et elev- eller praktikforløb er en yderst værdifuld måde at få praktisk erfaring på. Ikke blot inden for laborantopgaverne, men også i forhold til kollegialt samarbejde. 

Det er vigtigt for os, at vores elever får en god start på deres karriere. Vi fokuserer særligt på at give en god forståelse for arbejdet i et kvalitetskontrollaboratorium. Her står især arbejdsmiljø og analysekvalitet i samspil med gode effektive flows centralt. Med vores træningsforløb for elever tager vi ansvar for at skabe næste generation af dygtige og kompetente laboranter. 

 

”Mit praktikforløb hos Chr. Hansen har været superlærerigt. Det har især givet mig erfaring inde for arbejdet som laborant i et GMP-laboratorie. Jeg har kunne bruge det, jeg har lært fra skolen i praksis og opleve hvordan laborant-arbejdet kan være i virkeligheden. Mine kollegaer og ledere har hjulpet mig meget med at blive sat ind i arbejdsopgaverne, og jeg har fundet en stor støtte hos dem. Jeg føler, at min udvikling hos Chr. Hansen har gjort mig mere selvstændig og selvsikker i det, jeg laver, og det skyldes i høj grad den gode træning og vejledning, jeg har fået.”
– Nadine Nissen Laborant Praktikant i QC Roskilde 2022

 


Kulturen i Chr. Hansen

I Chr. Hansen har vi en stærk virksomhedskultur, som vi ønsker at passe på, og som hver dag er med til at sikre det gode arbejdsmiljø. Det betyder ikke, at man som ny kollega skal ændre en masse for at passe ind. Tværtimod er vores kultur kendetegnet ved stor rummelighed af forskellighed, og at vi vil hinanden det bedste og arbejder sammen om fælles mål. Vores kultur kan beskrives gennem fire grundprincipper: 

 • Vi arbejder for en bedre verden
  Dette gør vi ikke bare gennem de fantastiske produkter, som Chr. Hansen producerer, men også i måden vi behandler hinanden på. 

 • Vi leverer resultater
  Hver enkelt medarbejders arbejde er en vigtig del af Chr. Hansens overordnede resultater. Vi går op i at vi hver især når vores mål og at vi sammen skaber gode resultater – både for individuel udvikling, men også for det store hele. 

 • Vi stoler på hinanden
  I Chr. Hansen kan vi regne med hinanden. Vores kultur er bygget på tillid, og vi kan trygt række ud til vores kollegaer for hjælp og support. 

 • Vi har frihed i vores arbejde
  I forlængelse af, at vi kan stole på hinanden, så har vi også en høj grad af frihed i vores arbejde. Dette gør, at vi kan tænke ud af boksen og finde på nye, gode måder at gøre tingene på. 
 

Share this with: